A niby to oczywiste …

1. Oświadczenie zamiast zaświadczenia; jeśli kłamię to poświadczam nieprawdę.

2. Jeśli w określonym kpa terminie urząd nie wyda decyzji, uznaje się ją za wydaną.

3. Osoby homoseksualne uznawane i rozumiane jako osoby niepełnosprawne seksualnie.

4. Rozdział państwa od Kościoła to przestrzeganie prywatności i konkordatu.

5. Kadencyjność przywództwa w partiach politycznych pozwoli na nadążanie za zmianami.

6. Zmniejszenie liczby posłów i ograniczenie ich immunitetów.

7. 1
procent budżetu na armię , a 2 procent na kulturę, której zawdzięczamy więcej niż armii, gdyż nie możemy pozwolić sobie na luksus neutralności, bo ktoś musi kupować broń…

Czytaj więcej