Instrukcja wyborcza

 

A. Dla zwolenników PO lub PIS

  1. Głosuj tylko na tego kandydata, do którego masz zaufanie, a przynajmniej takiego, który się jeszcze nie skompromitował.
  2. Jeżeli żaden z kandydatów nie spełnia warunku nr 1, głosuj na kogokolwiek ale poza pierwszą piątką i ostatnim na liście.

B. Dla zwolenników „byle nie Tamci”

  1. Głosuj jak wyżej w p. A1 ale przed pójściem do urny sprawdź, czy Twój kandydat nie należał wcześniej do PO lub PiS.
  2. Jeżeli Twój kandydat spełnia warunek nr 1, głosuj na kogokolwiek ale poza pierwszą piątką i ostatnim na liście.

Jednak nie świruj, gdy się dowiesz, że pomimo wyników wyborów, rząd i tak będzie w rękach PIS, gdyż w jej ramionach będą jeszcze synekury co najmniej przez 2 lata (!).

Czytaj więcej

„Protest” senatora Rulewskiego

Trudno nie domniemywać, że istotnym powodem wystąpienia Janka Rulewskiego z klubu PO, jest organizacja  spółki KE przez p. Schetynę, będąca złamaniem umowy PO-PIS z roku 2005.
Ustalaliśmy wszak wówczas, że już czas na zmianę TKM lecz TTKM.
PIS-owi kolejna kadencja „się po prostu należy”, skoro PO miała dostęp do synekur przez 8 lat, a PIS tylko 2+6.

 

Czytaj więcej

Lider opozycji

Z racji tak, a nie inaczej, ukształtowanej sceny politycznej, zawsze będą trudności z wyborem lidera opozycji.
Nie było z tym dotychczas większych problemów tylko dlatego, że nigdy nie zdarzyło się, aby wyborcy nie dano nawet alternatywy w postaci wyboru mniejszego zła.
Dzięki temu niespodziewaną premię uzyskała partia, której stały elektorat, pozwolił na samodzielne rządy, a jej kandydatowi zostać prezydentem.

Suweren proponuje, powołanie przez partie opozycyjne wspólnej struktury, kierowanej przez zmieniającego się co pól roku lidera (niekoniecznie partii) na warunkach podobnych do funkcjonowania UE.

Czytaj więcej

Absencja wyborcza

Absencja wyborcza jest logiczną i właściwą postawą obywatelską, gdy nie mamy możliwości, oddania głosu na takiego kandydata, który nas przekonał do swego programu.
Głosowanie na zasadzie naszego wyboru, jako mniejszego zła, to głos oddany na większe zło.
Tyle, że już po wyborach.

Czytaj więcej

On

Mówili o Nim bógwico,
Że jest tylko kierownicą.
Po TYM najgłupsze wyrazy
Powtarzał im prawie sto razy.
I tak oto z ludzi małych
Stworzył piekło.
Pozostałym.

Czytaj więcej

ZUS – bez zbędnych kosztów

Każda rewaloryzacja rent i emerytur pociąga za sobą konieczność poniesienia wielomilionowych kosztów już tylko na samo rozesłanie zawiadomień.

Tymczasem od kilku lat czeka w MPiPS projekt, który proponuje m.innymi:

  1. określić pewną liczbę kategorii emerytur i rent, odpowiadających wysokości świadczenia z ewentualnym wyłączeniem tych, które w sposób istotny odbiegają od średniej,

  2. przydzielić każdemu z uprawnionych kategorię renty lub emerytury, odpowiadającą wysokości aktualnego świadczenie, zaokrąglając odbiegające świadczenia do najbliższej kategorii,

  3. zastąpić system indywidualnego zawiadamiania o zmianach wysokości świadczenia publikowaniem urzędowej tabeli kategorii rent i emerytur,

  4. rozszerzyć zakres działalności ZUS o działalność bankową,...

Czytaj więcej

„Zło dobrem zwyciężaj”

Naród, którego Synem był Jan Paweł II, ma nie tylko prawo do dumy ale i obowiązek, kontynuowania Jego dzieła, jakim jest dążenie do pokoju na świecie.
Suweren proponuje ogłoszenie referendum, w którym Polacy odpowiedzieliby na 2 pytania:

1. Czy mając świadomość, że zamknięcie wielu narodów w granicach ich biedy nie nastąpiło w sposób naturalny lecz wskutek wojen, podbojów i innych niesprawiedliwości, zgadzasz się aby 25% wpływów do budżetu Państwa, które będą pochodziły z eksportu surowców naturalnych, było przeznaczane na pomoc krajom biednym, ponieważ: „W myśl zasady powszechnego przeznaczenia dóbr ziemi, również te dobra muszą służyć zaspokajaniu pierwszorzędnych potrzeb człowieka…” jak to podkreślał Ojciec Święty Jan Paweł II w Orędz...

Czytaj więcej