On

Mówili o Nim bógwico,
Że jest tylko kierownicą.
Po TYM najgłupsze wyrazy
Powtarzał im prawie sto razy.
I tak oto z ludzi małych
Stworzył piekło.
Pozostałym.