Instrukcja wyborcza

 

A. Dla zwolenników PO lub PIS

  1. Głosuj tylko na tego kandydata, do którego masz zaufanie, a przynajmniej takiego, który się jeszcze nie skompromitował.
  2. Jeżeli żaden z kandydatów nie spełnia warunku nr 1, głosuj na kogokolwiek ale poza pierwszą piątką i ostatnim na liście.

B. Dla zwolenników „byle nie Tamci”

  1. Głosuj jak wyżej w p. A1 ale przed pójściem do urny sprawdź, czy Twój kandydat nie należał wcześniej do PO lub PiS.
  2. Jeżeli Twój kandydat spełnia warunek nr 1, głosuj na kogokolwiek ale poza pierwszą piątką i ostatnim na liście.

Jednak nie świruj, gdy się dowiesz, że pomimo wyników wyborów, rząd i tak będzie w rękach PIS, gdyż w jej ramionach będą jeszcze synekury co najmniej przez 2 lata (!).