„Zło dobrem zwyciężaj”

Naród, którego Synem był Jan Paweł II, ma nie tylko prawo do dumy ale i obowiązek, kontynuowania Jego dzieła, jakim jest dążenie do pokoju na świecie.
Suweren proponuje ogłoszenie referendum, w którym Polacy odpowiedzieliby na 2 pytania:

1. Czy mając świadomość, że zamknięcie wielu narodów w granicach ich biedy nie nastąpiło w sposób naturalny lecz wskutek wojen, podbojów i innych niesprawiedliwości, zgadzasz się aby 25% wpływów do budżetu Państwa, które będą pochodziły z eksportu surowców naturalnych, było przeznaczane na pomoc krajom biednym, ponieważ: „W myśl zasady powszechnego przeznaczenia dóbr ziemi, również te dobra muszą służyć zaspokajaniu pierwszorzędnych potrzeb człowieka…” jak to podkreślał Ojciec Święty Jan Paweł II w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2005 roku?

2. Czy mając świadomość, że likwidacja konfliktów może nastąpić tylko w wyniku eliminowania przyczyn, które ten konflikt wywołały, a nie ludzi, które są ich ofiarami, jesteś za przekazaniem narodowi żydowskiemu, który stanowił w okresie II RP blisko 1/3 społeczeństwa polskiego około 5 % terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym założą oni swoje Państwo, oddając zajmowane obecnie terytorium Palestyńczykom, a Jerozolima pozostanie miastem otwartym pod administracją Narodów Zjednoczonych, aby „dostrzec, ocalić i ożywić to dobro, jakie działo się między nami” do czego wzywał Jan Paweł II w Warszawie w dniu 9 czerwca 1991r.?