„Protest” senatora Rulewskiego

Trudno nie domniemywać, że istotnym powodem wystąpienia Janka Rulewskiego z klubu PO, jest organizacja  spółki KE przez p. Schetynę, będąca złamaniem umowy PO-PIS z roku 2005.
Ustalaliśmy wszak wówczas, że już czas na zmianę TKM lecz TTKM.
PIS-owi kolejna kadencja „się po prostu należy”, skoro PO miała dostęp do synekur przez 8 lat, a PIS tylko 2+6.