Poliryka

Prezes
Mówili o nim bógwico,
Że jest tylko półprawicą.
Bolek  najgorsze wyrazy
Powtarzał po kilka razy.
Oto jak nas, biednych ludzi,
Rzeczywiście ze snu zbudził.