Monthly Archives Styczeń 2019

„Zło dobrem zwyciężaj”

Naród, którego Synem był Jan Paweł II, ma nie tylko prawo do dumy ale i obowiązek, kontynuowania Jego dzieła, jakim jest dążenie do pokoju na świecie.
Suweren proponuje ogłoszenie referendum, w którym Polacy odpowiedzieliby na 2 pytania:

1. Czy mając świadomość, że zamknięcie wielu narodów w granicach ich biedy nie nastąpiło w sposób naturalny lecz wskutek wojen, podbojów i innych niesprawiedliwości, zgadzasz się aby 25% wpływów do budżetu Państwa, które będą pochodziły z eksportu surowców naturalnych, było przeznaczane na pomoc krajom biednym, ponieważ: „W myśl zasady powszechnego przeznaczenia dóbr ziemi, również te dobra muszą służyć zaspokajaniu pierwszorzędnych potrzeb człowieka…” jak to podkreślał Ojciec Święty Jan Paweł II w Orędz...

Czytaj więcej